Політика видання

Політика видання орієнтована на норми Комітету з видавничої етики (СОРЕ). Наш збірник приєднується до етики журналу «Czech Journal of Genetics and Plant Breeding». У збірнику практикується «подвійне сліпе» рецензування рукописів, контроль за самоцитованістю та на рерайт статей здійснюється за допомогою програми Etxt Антиплагиат.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Усі організаційні і фінансові затрати на випуск збірника здійснюються Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН та суб’єктами його мережі (дослідними господарствами, станціями) із залученням коштів спонсорів – виробників сільськогосподарської продукції та насінницьких фірм.

Надіслати статтю

Стаття успішно надіслана

Надіслати статтю

Ваш IP заблокован

Збірник