Редколегія

Члени редколегії міжвідомчого тематичного наукового збірника
«Селекція і насінництво»

 

П. І. Б.

Основне місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Відповідальний редактор

Кириченко В. В.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, директор

Доктор с.–г. наук, професор, академік НААН

Заступник відповідального редактора

Кирпа М. Я.

Україна, Інститут сільського господарства степової зони НААН, зав. лабораторії після-збиральної обробки і зберігання зерна та стандартизації

Доктор с. -г. наук, старший науковий співробітник

Відповідальний секретар

Васько Н. І.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, провідний наук. співробітник лаб. селекції і генетики ячменю

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Члени редколегії

Беспалова Л. А.

Російська Федерація, Краснодарський НДІСГ, зав. відділом селекції і насінництва пшениці і тритікале

Доктор с.-г. наук,

професор, академік

Російської академії

с.-г. наук

Гончаров М. П.

Російська Федерація, Інститут цитології і генетики Сибірського відділення РАН, зав. сектором генетики пшениці

Доктор біол. наук, професор, член-кореспондент Російської академії с.-г. наук

Грабовець А. І.

Російська Федерація, Донський зональний НДІСГ, зав. відділом селекції і насінництва пшениці і тритікале

Доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент Pосійської академії с.-г. наук, почесний академік НААН

Дзюбецький Б. В.

Україна, Інститут сільського господарства степової зони НААН, зав. відділом селекції кукурудзи

Доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Кобизєва Л. Н.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, заст. директора з наукової роботи

Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Козаченко М. Р.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, головний наук. співробітник лаб. селекції і генетики ячменю

Доктор с.-г. наук, професор

Козубенко Л. В.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції і насінництва кукурудзи

Доктор с.-г. наук, професор

Коломацька В. П.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, вчений секретар, провідний наук. співробітник лаб. селекції соняшнику

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Костромітін В. М.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, головний наук. співробітник лаб. рослинництва

Доктор с.-г. наук, професор

Леонов О. Ю.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, зав. лабораторії якості зерна

Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Литвиненко М. А.

Україна, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, зав. лабораторії селекції і насінництва пшениці

Доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Михайлов В. Г.

Україна, Інститут землеробства НААН, зав. відділом селекції і первинного насінництва зернобобових культур

Доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Пачев Іван Дянков

Болгарія, Інститут кормових культур, зав. відділом технології і екології кормових культур

Доктор наук, доцент

Петренкова В. П.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, головний наук. співробітник лаб. стійкості до біотичних чинників

Доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Розенцвейг В. Є.

Бєларусь, ТОВ «Соя–Север Ко», спеціаліст сектору селекції і агровиробництва

Кандидат біол. наук

Рябчун В. К.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, заст. директора, керівник Національного центру генетичних ресурсів рослин України

Кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Рябчун Н. І.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, провідний наук. співробітник лаб. селекції озимої пшениці

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Сидоренко В. С.

Російська Федерація, ДНУ ВНДІ зернобобових і круп’яних культур Россільгоспакадемії, заст. директора із селекційної роботи

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Уразалієв Р. А.

Казахстан, Казахський науково-дослідний інститут землеробства і рослинництва

Доктор с.-г. наук, професор, академік Національної Академії Республіки Казахстан, НААН України, РАН

Федак Джордж

Канада, Східний дослідницький центр зернових і олійних культур, Департамент Сільського господарства і кормовиробництва

Доктор наук, професор

Шевченко А. М.

Україна, Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, зав. каф. Садово-паркового господарства та екології

Доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Шкорич Драган

Сербія, Інститут польових і овочевих культур, Департамент масляних культур

Доктор наук, професор, член-кореспондент

Сербської академії наук і мистецтв

Надіслати статтю

Стаття успішно надіслана

Надіслати статтю

Ваш IP заблокован

Збірник